FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Systemy oczyszczania ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i filtry SOTRALENTZ

Osadnik gnilny jednopłaszczowy SL-FS

Osadnik gnilny jednopłaszczowy SL-FS

Jednopłaszczowy osadnik gnilny przeznaczony jest do wstępnego podczyszczania ścieków. Zachodzą w nim m. in. procesy dekantacji (separacji ścieków) oraz fermentacji beztlenowej.
Jest to monolityczny zbiornik z urządzeniem wlotowym zakonczonym deflektorem, zasyfonowanym wylotem z otworem dekompresyjnym w górnej części oraz wbudowanym króćcem do podłączenia wentylacji wysokiej.
Zbiornik wyposażony jest również we włazy rewizyjne z pokrywami oraz uchwyty transportowe.

Osadnik gnilny dwupłaszczowy SL-FS/DP

Osadnik gnilny dwupłaszczowy SL-FS/DP

Dwupłaszczowy osadnik gnilny serii SL-FS/DP przeznaczony jest do wstępnego podczyszczania ścieków. Zachodzą w nim m. in. procesy dekantacji (separacji ścieków) oraz fermentacji beztlenowej.
Jest to monolityczny zbiornik z urządzeniem wlotowym zakonczonym deflektorem, zasyfonowanym wylotem z otworem dekompresyjnym w górnej części oraz wbudowanym króćcem do podłączenia wentylacji wysokiej.
Zbiornik wyposażony jest również we włazy rewizyjne z pokrywami oraz uchwyty transportowe.

Separator tłuszczu SL-SG

Separator tłuszczu SL-SG

Separator tłuszczu serii SL-SG przeznaczony jest do odtłuszczania ścieków gospodarczych (z kuchni i łazienki) Jest to monolityczny zbiornik z wlotem i wylotem ścieków oraz wbudowanym króćcem do podłączenia wentylacji wysokiej. Zbiornik wyposażono w pokrywę włazu, przegrodę wewnętrzną i wzmocnienia. Wymaga oddzielnego wyprowadzenia z budynku ścieków gospodarczych i fekalnych.
Zalecany, jeśli osadnik gnilny znajduje się w odległości większej niż 5 m od budynku. Wymagany w przypadku gastronomii.

Filtr doczyszczający SL-FD

Filtr doczyszczający serii SL-FD

Filtr doczyszczający serii SL-FD, to monolityczny zbiornik z wlotem i zasyfonowanym wylotem ścieków w górnej części oraz wbudowanym króćcem do podłączenia wentylacji wysokiej. Wyposażony w pokrywę włazu.
Przed uruchomieniem filtr doczyszczający należy wypełnić materiałem filtracyjnym oraz uzupełnić czystą wodą. Filtr doczyszczający jest wymagany w przypadku, gdy zastosowano osadnik gnilny, który nie jest wyposażony w zintegrowany filtr doczyszczający oraz w przypadku bardziej złożonych układów oczyszczania ścieków.

Złoże biologiczne SOTRA - BIO DUO

Złoże biologiczne SOTRA - BIO DUO

Złoże biologiczne napowietrzane SOTRA - BIO DUO składa się z monolitycznego zbiornika z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), produkowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem. Zbiornik ten ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, z zaokrąglonymi narożnikami. W celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej posiada on szereg przetłoczeń konstrukcyjnych.
Zbiornik wyposażony jest w dwa okrągłe włazy rewizyjne z pokrywami PE – jeden o średnicy 380, drugi – 600 mm.

Wewnątrz zbiornika znajduje się przegroda wykonana z PEHD dzieląca go na dwie komory.
Pierwsza z nich pełni funkcję złoża zanurzonego, druga napowietrzanego osadnika wtórnego. Konstrukcja przegrody umożliwia swobodną wentylację między dwoma częściami zbiornika.

W pierwszej komorze znajdują się:
    - wypełnienie złoża biologicznego - kształtki wykonane z PP,
    - umieszczona w części dolnej perforowana płyta, na której ułożone są kształtki wypełniające,
    - siatka, ułożona na wypełnieniu, przytrzymująca kształtki i uniemożliwiająca ich ekspansję,
    - system napowietrzania mechanicznego składający się z przewodów napowietrzających
      wykonanych z rur PE DN 20 mm, cyrkulatora wykonanego z rury PE DN 110 oraz drobno
      pęcherzykowego dyfuzora rurowego o średnicy 63mm wykonanego z PCV i EPDM.

Z kolei w komorze drugiej znajdują się:
    - drobno pęcherzykowy dyfuzor dyskowy o średnicy 270 mm, którego dysk wykonany
      jest z PP, a membrana z EPDM,
    - filtr końcowy składający się z cylindrycznego kosza filtracyjnego z PEHD, wewnątrz
      którego umieszczony został wkład filtracyjny (kształtki z PP) oraz rura PE DN110,
      ukierunkowująca przepływ ścieków.

Złoże biologiczne SL-FE

Złoże biologiczne SL-FE

Złoże biologiczne serii SL-FE Zapewnia doczyszczenie ścieków w warunkach tlenowych.
Monolityczny zbiornik z wlotem w górnej części i wylotem na dole. W części górnej wyposażony w pokrywy włazów oraz w zraszacz, w części dolnej w konstrukcję podtrzymującą materiał filtracyjny.
Złoże należy napełnić wskazanym materiałem filtracyjnym.