FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Systemy kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne Magnaplast serii "SC"

Studnie kanalizacyjne SC

Teleskopowe studnie kanalizacyjne serii "SC

Studnie rewizyjne i inspekcyjne systemu Magnaplast są wykonane z tworzywa sztucznego i stanowią niezwykle łatwe i proste w montażu uzupełnienie systemu kanalizacji zewnętrznej.
System studzienek wykonanych z tworzywa sztucznego posiada szereg zalet zarówno ze względów ekonomicznych jak i technicznych. Dzięki doskonałym własnościom kanałów (wewnętrzna gładkość), jak też wewnętrznej gładkości kinet i przyłączy zostały wyeliminowane możliwości zatykania się kanałów (utrata drożności).
Konstrukcja kinet Magnaplast została tak opracowana by zapewniała pełną kompatybilność z rurami KG, jak też z niektórymi systemami rur strukturalnych, tworząc tym samym elastyczne rozwiązanie.

Studnie kanalizacyjne Magnaplast zostały zaprojektowane jako nieprzełazowe i dostarczane są w trzech średnicach rur wznoszących: 200, 315 i 400 mm.
Konstrukcja studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów, których różnorodność pozwala na wiele wariantów zastosowań. Do podstawowych części składowych studzienki zaliczyć należy:
   - kinetę (przelotową lub zbiorczą),
   - rurę wznoszącą,
   - pokrywę teleskopową lub stożek betonowy z pokrywą.

Kinieta

Kinieta - 3 dopływy

Kinety produkowane przez Magnaplast wykonane są z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowo.
Specjalnie wyprofilowane dno o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.
Wysoka sprawność hydrauliczna osiągana jest poza tym poprzez odpowiednio dobrany i wyprofilowany spadek wewnętrzny oraz właściwe rozmieszczenie dopływów bocznych (45°). Wykonanie kinet z PP sprawia, iż są one odporne mechanicznie nawet w niskich temperaturach, co podwyższa ich walory użytkowe. Kineta wyposażona jest w uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach oraz na połączeniu z rurą wznoszącą. Wysokiej jakości uszczelnienia doskonale chronią przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji.

Kinieta

Kinieta przelotowa

Kinety wykonane są z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowo.
Wyprofilowane o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.
Wykonanie kinet z tworzywa PP sprawia, iż są one wyjątkowo odporne mechanicznie nawet w niskich temperaturach, co znacznie podwyższa ich walory użytkowe.Kinieta

Kinieta - dopływ lewy lub prawy

Kinety wykonane są z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowo.
Wyprofilowane o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.
Wykonanie kinet z tworzywa PP sprawia, iż są one wyjątkowo odporne mechanicznie nawet w niskich temperaturach, co znacznie podwyższa ich walory użytkowe.Rura wznosząca

Rura wznosząca

Rurę wznoszącą stanowi gładka bezkielichowa rura kanalizacyjna w średnicach 200, 315 lub 400 mm, w zależności od rodzaju kinety. Rury wznoszące dostarczane są w długościach od 1 do 6 m.
Do żądanej długości rury wznoszące mogą być przycinane na placu budowy piłą ręczną lub mechaniczną.
Miejsce cięcia powinno zostać ogradowane.

Pokrywa teleskopowa

Pokrywa teleskopowa

Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym elementem stanowiącym połączenie rury teleskopowej z włazem żeliwnym.
Każdy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień gumowy - manszetę uszczelniającą - umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą wznoszącą.
Włazy żeliwne oferowane są w trzech klasach wytrzymałości:
     A - nośność 5 T,
     B - nośność 12,5 T
     oraz D - nośność 40 T.

Kanalizacja wewnętrzna Magnaplast serii "HT"

Rury z kielichem (HTEM)

Rury z kielichem (HTEM)

System kanalizacji wewnętrznej Magnaplast wykonany jest z polipropylenu (PP). Rury wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody i dlatego znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym oraz wszędzie tam, gdzie odprowadza się duże ilości ścieków o wysokiej temperaturze.
Wysoka odporność chemiczna materiału pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.


Kolana (HTB)

Kolana (HTB)

Kształtka kanalizacji wewnętrznej Magnaplast wykonana jest z polipropylenu (PP).
Tworzywo to jest żaroodpornie stabilizowane, co oznacza bardzo dużą odpornością na działanie różnych środków chemicznych i ścieków o wysokiej i niskiej temperaturze.
Kształtki wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody i dlatego znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym oraz wszędzie tam, gdzie odprowadza się duże ilości ścieków o wysokiej temperaturze.
Polipropylen z którego wykonany jest system jest materiałem trudnozapalnym, nie powoduje zagrożenia pożarowego, pozwala to na zastosowanie tego systemu kanalizacji w obiektach chronionych.

Redukcje (HTR)

Redukcje (HTR)

Kształtka kanalizacji wewnętrznej Magnaplast wykonana jest z polipropylenu (PP).
Tworzywo to jest żaroodpornie stabilizowane, co oznacza bardzo dużą odpornością na działanie różnych środków chemicznych i ścieków o wysokiej i niskiej temperaturze.
Polipropylen z którego wykonany jest system jest materiałem trudnozapalnym, nie powoduje zagrożenia pożarowego. Kształtki wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody i dlatego znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym oraz wszędzie tam, gdzie odprowadza się duże ilości ścieków o wysokiej temperaturze.
Redukcje pozwalają na płynne przejście rur o średnicach od 10mm/60mm po 49mm/130mm.

Trójniki (HTEA)

Trójniki (HTEA)

Kształtka kanalizacji wewnętrznej Magnaplast wykonana jest z polipropylenu (PP).
Tworzywo to jest żaroodpornie stabilizowane, co oznacza bardzo dużą odpornością na działanie różnych środków chemicznych i ścieków o wysokiej i niskiej temperaturze.
Polipropylen z którego wykonany jest system jest materiałem trudnozapalnym, nie powoduje zagrożenia pożarowego. Kształtki wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody i dlatego znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym.
Dostępne są trójniki o kącie nachylenia bocznej złączki: 45°, 67° i 87°